Aanbevolen websites


AVB Vastgoed

Posted in Gratis geplaatst by trendyflash2 on October 27, 2011
Tags: ,
AVB Vastgoed is een dynamische vastgoedinvesteringsmaatschappij met lange termijn beleggings- doelstellingen en een middelgroot, doch niet-beursgenoteerd profiel.

Zowel het bieden van participatiemodellen als het – binnen intern ontwikkelde gedragsregels – slagvaardig en efficiënt handelen, kan voor de relaties van AVB Vastgoed een succesvolle oplossing van een desinvesteringsvraagstuk betekenen.

Auteur: AVB Vastgoed, IP adres: 94.142.210.94, Website: http://www.avbvastgoed.nl

Comments Off on AVB Vastgoed

Het vastgoed koopproces in Turkije

Posted in Gratis geplaatst by trendyflash2 on September 19, 2011
Tags: ,
Stap voor stap, het aankoopproces voor Turks vastgoed!
__________________________________________________________

1) (Voorlopig) koopcontract

Zodra u een woning heeft gevonden en tot aanschaf wenst over te gaan,
start de onderhandeling omtrent de prijs, levering en betalingsvoorwaarden.

Bent u het gezamenlijk eens geworden omtrent prijs en voorwaarden dan worden
deze afspraken vastgelegd in een koopcontract (satis sözlesmesi). ‘

Lees het artikel verder op: http://www.wereldrecreatie.nl/Koopproces-Turks-Vastgoed-.html

Auteur: wereldrecreatie, IP adres: 95.96.191.201, Website: http://www.wereldrecreatie.nl

Comments Off on Het vastgoed koopproces in Turkije